ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ΑΠΘ)

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι ένα από τα 41 τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας. Οργανικά ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή, την οποία συγκροτούν συνολικά 8 τμήματα. 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποτελεί το αρχαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα, τόσο από πλευράς προσωπικού και κτιριακού δυναμικού, όσο και από πλευράς φοιτητών.

Το Τμήμα άρχισε τη λειτουργία του το 1955, ταυτόχρονα με τη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής, και στα πρώτα του χρόνια φιλοξενήθηκε στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, έχοντας σχεδόν ανύπαρκτη υποδομή και στηριζόμενο στο διδακτικό του έργο από άλλα τμήματα και σχολές του A.Π.Θ.

Σήμερα διαθέτει πέραν του πενταετούς προπτυχιακού κύκλου σπουδών, τρία δικά του μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα του Α.Π.Θ. σε άλλα τέσσερα και έχει και ένα μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. 

Στην εποχή που διανύουμε, με τη διαρκώς αυξανόμενη αλληλεπίδραση επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προσβλέπει στο όραμα μιας παιδείας, που θα είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και που ως στόχο θα έχει όχι μόνο την τεχνολογική πρόοδο και ευημερία του ανθρώπου, αλλά και τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών, με υψηλές ανθρώπινες αξίες, με καθαρότητα οραμάτων και στόχων και με ανώτερη ποιότητα ζωής.

Οι Καθηγητές

Στο Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

 • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
 • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

 • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
 • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
 • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

 • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
 • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
  α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
  β) Λυμένα θέματα εξετάσεων