ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ΑΠΘ)

ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ προσφέρει τα τελευταία 58 χρόνια με συνέπεια και ιδιαίτερη επιτυχία ένα πολυσχιδές και συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών. 

Γεωδαισία, τοπογραφία, κτηματολόγιο, φωτογραμμετρία, χαρτογραφία, συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα είναι οι επιστημονικοί κλάδοι που καλύπτονται διδακτικά από το υφιστάμενο πρόγραμμα εφοδιάζοντας τους αποφοίτους μας με το επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για μία επαγγελματική ή ερευνητική σταδιοδρομία

Η παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς της πολιτείας, η σημαντική διεθνής παρουσία των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και οι περιπτώσεις βράβευσης των αποφοίτων μας, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων σε διεθνές επίπεδο αποδεικνύουν το βαθμό επιτυχίας του διδακτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο Τμήμα μας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι Καθηγητές

Στο Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

 • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
 • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

 • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
 • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
 • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

 • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
 • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
  α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
  β) Λυμένα θέματα εξετάσεων