ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Το  Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου – ΕΤΔΑ (Μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΔ 80/27/5/13, ΦΕΚ Α119 28/5/13)  προσφέρει στους φοιτητές του το επιστημονικό υπόβαθρο για την ορθολογική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των τροφίμων.

Παράλληλα, προάγει την υπάρχουσα γνώση στην Επιστήμη των Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου, συμμετέχοντας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, που διεξάγονται σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μικρών και μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων της χώρας μας.

Βασικοί Στόχοι του Τμήματος ΕΤΔΑ:

 • Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις θετικών, τεχνολογικών και οικονομικών επιστημών και η προετοιμασία τους για τη στελέχωση των βιομηχανιών τροφίμων αλλά και φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως ερευνητικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, εταιρείες προμήθειας πρώτων υλών για τη βιομηχανία, ελεγκτικές/ρυθμιστικές αρχές, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και ποτών.
 • Η ανάπτυξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η δημιουργία νέων ερευνητών
 • Η παροχή επιστημονικών γνώσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων, στο πλαίσιο μιας διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Επιχειρηματικής Κοινότητας.

Το Τμήμα  Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου έχει επτά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
 • Εργαστήριο Γενικής Χημείας
 • Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
 • Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
 • Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών
 • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
 • Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων λειτουργεί και η  Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια του τμήματος, αλλά και άλλων ιδρυμάτων. Τέλος λειτουργεί μία Ομάδα Βιοδιεργασιών Τροφίμων και Βιοδιυλιστηρίων, στο πλαίσιο των αναδυόμενων συνεργειών μεταξύ των εργαστηρίων του τμήματος.

Οι Καθηγητές

Στο Πολυτεχνικό & Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

 • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
 • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

 • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
 • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
 • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

 • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
 • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
  α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
  β) Λυμένα θέματα εξετάσεων