ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μαθηματικά I - 1ο Εξάμηνο

Το μάθημα Μαθηματικά Α διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ανθρώπου. Πραγματεύεται την χρήση όλων των μεθόδων επίλυσης ολοκληρωμάτων, σειρών και δυναμοσειρών καθώς  και στοιχεία διανυσμάτων και πινάκων, καθώς και βασικές πράξεις μεταξύ αυτών.

ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος  περιλαμβάνει:

 • ∆ιανύσµατα στον n-διάστατο Ευκλείδιο χώρο, Γραµµική ανεξαρτησία.
 • Πίνακες: πράξεις πινάκων, τετραγωνικοί πίνακες, ορίζουσες πινάκων (για 2×2 και 3×3). Αντιστρέψιµοι πίνακες. Τάξη πίνακα, κλιµακωτοί πίνακες.
 • Επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων.
 • Εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο στον 3-διάστατο Ευκλείδιο χώρο – γεωµετρική ερµηνεία, Εξισώσεις ευθείας και επιπέδου.
 • Πραγµατικές συναρτήσεις µιας µεταβλητής, εκθετικές, τριγωνοµετρικές, λογάριθµος.
 • Παραγωγίσιμες συναρτήσεις, µελέτη µονοτονίας.
 • Ολοκληρώµατα: υπολογισµός ορισµένων και αορίστων ολοκληρωµάτων, υπολογισµός εµβαδών.
 • Πραγµατικές συναρτήσεις πολλών µεταβλητών, µερικές παϱάγωγοι, κανόνας αλυσίδας. Κρίσιµα σηµεία, τοπικά ακρότατα, σηµεία καµπής.
 • ∆ιαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: επίλυση ∆Ε χωριζοµένων µεταβλητών και γραµµικών πρώτης τάξης. Εφαρµογές.

Λυμένες Ασκησεις

Στο πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου και:

 • Προσαρμόζουν το μάθημα πλήρως πάνω στις απαιτήσεις των διδασκόντων της σχολής, μέσω της επίλυσης θεμάτων των τελευταίων διαγωνισμάτων
 • Μεταδίδουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτούνται και το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Σε προετοιμάζουν για πιθανές παραλλαγές θεμάτων μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Μαθήματα εξ’αποστάσεως

 

Για όσους επιθυμούν μαθήματα εξ’αποστάσεως, είτε γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες είτε λόγω μεγάλης απόστασης, έχουμε εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία τηλεκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε:

 • Χρήση της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom
 • Διαφάνειες, στις οποίες μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά όλο το υλικό των συγγραμμάτων του φροντιστηρίου, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • Γραφίδα σχεδίασης, για καλύτερη κατανόηση πιο σύνθετων σχεδίων και εννοιών