ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Αθήνα

Η Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών τυπικά αρχίζει τη ζωή της με τη δημοσίευση του νόμου 980 της 24 και 30-10-1917 και την έκδοση του νομοτελεστικού διατάγματος της 11ης Νοεμβρίου 1917.

Η έναρξη το έτος αυτό αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς γεγονότων, που έδειξαν την αναγκαιότητα της αυτοδυναμίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Τα γεγονότα αυτά, που ξεκίνησαν ευθύς μετά την ίδρυση του Πολυτεχνείου το 1837, οριοθετούν την περίοδο πριν από την ίδρυση της Σχολής.

Η επόμενη περίοδος αφορά το χρονικό διάστημα από το 1917 έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ως τρίτη περίοδος της Σχολής Χημικών Μηχανικών μπορεί να θεωρηθεί το διάστημα αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Το τελευταίο αυτό διάστημα θα μπορούσε επίσης να χωριστεί σε επιμέρους περιόδους, με βάση σημαντικά συμβάντα στην εξέλιξη της Σχολής. Παρακάτω θα αναφερθούν συνοπτικά τα σπουδαιότερα γεγονότα που χαρακτηρίζουν αυτές τις περιόδους.

Οι Καθηγητές

Στο Πολυτεχνικό & Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

 • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
 • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

 • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
 • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
 • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

 • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
 • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
  α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
  β) Λυμένα θέματα εξετάσεων