ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών παρέχει μέσω του προγράμματος σπουδών του όλο το γνωστικό επίπεδο για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους.

  • εφαρμογής των αρχών της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού, την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων και την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για τον Παγκόσμιο Ιστό ως Μηχανικός Λογισμικού και Προγραμματιστής Συστημάτων και Εφαρμογών

  • ανάλυσης και ικανοποίησης των αναγκών των οργανισμών και των επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της ολοκλήρωσης, της διαμόρφωσης, της διαχείρισης και της υποστήριξης των υπολογιστικών και επικοινωνιακών τεχνολογιών (λογισμικού, υλικού και δικτύων), ως Μηχανικός Πληροφορικής

  • σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας σταθερών και ασύρματων δικτύων καθώς και διαχείρισης και παρακολούθησης σύνθετων τηλεπικοινωνιακών έργων (δίκτυα οπτικών ινών, δίκτυα πρόσβασης και τηλεπικοινωνιακά κέντρα, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα συστήματα μεταφοράς δεδομένων, δίκτυα δομημένης καλωδίωσης, ευρυζωνικά ασυρματικά δίκτυα, δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα οριζόμενα από λογισμικό, σε όλα τα παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ασφάλειας) ως Μηχανικός Δικτύων

  • σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών υπολογιστών, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και σχεδιασμού και προγραμματισμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ως Μηχανικός Υπολογιστών.

Οι Καθηγητές

Στο Πολυτεχνικό & Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

  • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
  • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

  • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
  • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
  • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

  • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
  • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
    α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
    β) Λυμένα θέματα εξετάσεων