ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)

ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών καλύπτει όλο το εύρος της Επιστήμης της Πληροφορικής, των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και των εφαρμογών τους (Computer Science, Informatics and Computer Engineering).

Πέραν της σφαιρικότητας του ΠΠΣ, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στη διαχρονικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία επιτυγχάνεται με συνεχή έμφαση στα βασικά και θεμελιώδη ζητήματα των επί μέρους γνωστικών πεδίων, όσο και στην εξειδίκευση σε σύγχρονα θέματα και τεχνολογίες αιχμής που προκύπτουν από τη ραγδαία εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου.

Ειδικότερα, το ΠΠΣ του Τμήματος

 • παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες κορμού που αφορούν σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου του Μηχανικού Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • μέσω των ροών εξειδίκευσης που εισάγει από το 7ο εξάμηνο σπουδών, παρέχει εξειδίκευση και εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης της Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών
 • ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα σπουδών και στις ανάγκες των φοιτητών, που ενδιαφέρονται για τις ροές (α) Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, (β) Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και (γ) Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών,
 • εξειδικεύει το γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Μηχανικού Πληροφορικής και Υπολογιστών, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ελληνικής κοινωνίας.

Οι Καθηγητές

Στο Πολυτεχνικό & Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

 • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
 • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

 • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
 • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
 • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

 • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
 • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
  α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
  β) Λυμένα θέματα εξετάσεων