ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το 1984 αρχίσαμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να εκπαιδεύουμε Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τους αποφοίτους μας που, σε αντίξοες συνθήκες, ενεργοποιούν τις πολλές διαστάσεις της εκπαίδευσης που παρέχουμε στη σχολή μας. 

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης εργάζονται και διαπρέπουν στις κατασκευές, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι καθηγητές της σχολής μας είναι δάσκαλοι και ερευνητές με προσφορά και παγκόσμια αναγνώριση στα γνωστικά αντικείμενά τους.

Από κοινού με εξειδικευμένους τεχνικούς- εργαστηριακούς επιστήμονες εκπαιδεύουν τους φοιτητές στην επιστήμη του Μηχανικού με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και τα συστήματα παραγωγής, την επιστημονική διοίκηση και λήψη αποφάσεων, τα χρηματοοικονομικά, τις μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας αλλά και την εργονομική σχεδίαση, τα συστήματα ελέγχου, τα υλικά, τη μηχατρονική και τη ρομποτική.

Η εκπαίδευση του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης βρίσκει στέρεες βάσεις στις επιστήμες των μαθηματικών, της φυσικής, της μηχανικής και των υπολογιστών που επίσης παρέχουμε στη σχολή μας. 

Στο πρόγραμμα σπουδών των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα έχετε την ευκαιρία να παρατηρήσετε την πολυδιάστατη αλλά ταυτόχρονα εστιασμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση των φοιτητών μας.

Πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση και την αναζητούμε. Σε ένα κόσμο που αλλάζει και εξελίσσεται ραγδαία, η γνώση και η εκπαίδευση δεν σταματά. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο ώστε να επιτελούμε ορθά το λειτούργημά μας και να κοιτάζουμε στα μάτια τους φοιτητές μας, σήμερα και στο μέλλον.

Οι Καθηγητές

Στο Πολυτεχνικό & Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

 • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
 • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

 • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
 • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
 • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

 • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
 • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
  α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
  β) Λυμένα θέματα εξετάσεων