ΣΧΟΛΗ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών αποτέλεσε ιδρυτικό Τμήμα της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) η οποία ιδρύθηκε το 1959.

Μέχρι το 2002, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούσε με δυο κατευθύνσεις τετραετούς φοίτησης:

 • Δομικών Έργων, και
 • Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Εργων

Με την ίδρυση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ν.3027/2002), που διαδέχτηκε ως καθολικός διάδοχος την ΣΕΛΕΤΕ, δημιουργήθηκαν δυο ξεχωριστά Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών:

 • Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων, και
 • Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής

τα οποία λειτούργησαν, όπως και τα υπόλοιπα Τεχνολογικά Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με δυο κύκλους σπουδών, ως εξής:

Ο Α’ κύκλος, διάρκειας 8 σπουδαστικών εξάμηνων, περιλάμβανε Τεχνολογικά και Παιδαγωγικά μαθήματα στα πρώτα 7 εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο σπουδών ήταν αφιερωμένο στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, της Πρακτικής Άσκησης στην Ειδικότητα και την ολοκλήρωση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ). Το πτυχίο που εχορηγείτο στο τέλος του Α’ κύκλου σπουδών έδινε το δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στην Β’/θμια Εκπαίδευση και ήταν ισότιμο με το πτυχίο ΤΕΙ.

Ο Β’ κύκλος σπουδών, διάρκειας 2 σπουδαστικών εξάμηνων, περιλάμβανε μόνο Τεχνολογικά μαθήματα και το πτυχίο παρείχε στους αποφοίτους τα επαγγελματικά δικαιώματα των αντιστοίχων Τμημάτων των ΤΕΙ.

Αποστολή του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι: να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην παιδαγωγική επιστήμη και την επιστήμη των πολιτικών μηχανικών με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια παιδαγωγική και τεχνολογική κατάρτιση.

Οι Καθηγητές

Στο Πολυτεχνικό & Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

 • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
 • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

 • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
 • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
 • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

 • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
 • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
  α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
  β) Λυμένα θέματα εξετάσεων