ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Δ. ΗΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964 με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου.

 Ο στόχος σταδιακά επιτυγχάνεται χάρη στην αξιοσημείωτη ερευνητική του δραστηριότητα. Τον Ιούνιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. 

Τον Μαϊο του 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), σύμφωνα με το Ν.4610/2019, ΦΕΚ 70/7,5,2019 (Α’70).

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η φιλοσοφία μας

Έχοντας πλήρη εικόνα των απαιτήσεων των καθηγητών, στοχεύουμε στην προσαρμογή των μαθημάτων πάνω στην εξεταστέα ύλη και κυρίως στην εμβάθυνση της μεθοδολογίας με στόχο την κάλυψη συνδυαστικών θεμάτων και ασκήσεων.

Featured author image: Διαγραφές φοιτητών: Δώδεκα ερωτήσεις – απαντήσεις για το ανώτατο όριο φοίτησης

Δημήτρης Ηλίας

Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π.