ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Δ. ΗΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και δέχτηκε τους/-ις πρώτους/-ες φοιτητές/-ριες του το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. 

Με διοικητική έδρα την πόλη του Βόλου, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Στερεά Ελλάδα σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Το ΠΘ οργανώνεται σε 8 σχολές, 37 τμήματα και 71 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 36.622 προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ριες και περίπου 4.500 μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 844 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 427 μέλη διοικητικού προσωπικού. Η διδασκαλία υποβοηθείται από ικανό αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η φιλοσοφία μας

Έχοντας πλήρη εικόνα των απαιτήσεων των καθηγητών, στοχεύουμε στην προσαρμογή των μαθημάτων πάνω στην εξεταστέα ύλη και κυρίως στην εμβάθυνση της μεθοδολογίας με στόχο την κάλυψη συνδυαστικών θεμάτων και ασκήσεων.

Featured author image: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημήτρης Ηλίας

Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π.