ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΚΠΑ)

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι - 3ο Εξάμηνο

Το μάθημα Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο του τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ. Πραγματεύεται την αναλυτική επίλυση διαφορικών εξισώσεων.

ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος  περιλαμβάνει:

 • Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης ειδικών μορφών (γραμμικές, Βernoulli, Riccati, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, πολλαπλασιαστές Euler).
 • Ύπαρξη, μονοσήμαντο, επεκτασιμότητα των λύσεων, καλώς τοποθετημένα προβλήματα. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης: Γενική Θεωρία ομογενών και μη ομογενών διαφορικών εξισώσεων.
 • Θεωρήματα Διαχωρισμού και Σύγκρισης του Sturm.
 • Η μέθοδος των δυναμοσειρών.
 • Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης: Γενική θεωρία για ομογενή και μη ομογενή συστήματα.
 • Προβλήματα Συνοριακών Τιμών τύπου Sturm–Liouville.
 • Μετασχηματισμός Laplace.
 • Σύντομη εισαγωγή στην ποιοτική θεωρία συνήθων διαφορικών εξισώσεων.

Λυμένες Ασκησεις

Στο πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου και:

 • Προσαρμόζουν το μάθημα πλήρως πάνω στις απαιτήσεις των διδασκόντων της σχολής, μέσω της επίλυσης θεμάτων των τελευταίων διαγωνισμάτων
 • Μεταδίδουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτούνται και το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Σε προετοιμάζουν για πιθανές παραλλαγές θεμάτων μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Μαθήματα εξ’αποστάσεως

 

Για όσους επιθυμούν μαθήματα εξ’αποστάσεως, είτε γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες είτε λόγω μεγάλης απόστασης, έχουμε εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία τηλεκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε:

 • Χρήση της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom
 • Διαφάνειες, στις οποίες μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά όλο το υλικό των συγγραμμάτων του φροντιστηρίου, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • Γραφίδα σχεδίασης, για καλύτερη κατανόηση πιο σύνθετων σχεδίων και εννοιών