ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Δ. ΗΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521. Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συνένωσης του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το 2019 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο ίδρυμα το οποίο προσδοκά να υλοποιήσει το όραμα και την αποστολή του και να   επιτύχει τους στόχους του, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (διδακτικά μέσα, αίθουσες εκπαίδευσης, εργαστήρια) την οποία διαθέτει.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπάρχουν συνολικά είκοσι επτά (27) τμήματα, τα οποία λειτουργούν κάτω από την ακαδημαϊκή ομπρέλα έξι (6) σχολών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η φιλοσοφία μας

Έχοντας πλήρη εικόνα των απαιτήσεων των καθηγητών, στοχεύουμε στην προσαρμογή των μαθημάτων πάνω στην εξεταστέα ύλη και κυρίως στην εμβάθυνση της μεθοδολογίας με στόχο την κάλυψη συνδυαστικών θεμάτων και ασκήσεων.

Featured author image: Διαγραφές φοιτητών: Δώδεκα ερωτήσεις – απαντήσεις για το ανώτατο όριο φοίτησης

Δημήτρης Ηλίας

Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π.