ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχ.ΤΕ & Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πολιτικού Μηχανικού του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι πενταετούς φοίτησης (δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων) και οδηγεί στην απόκτηση του Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού. 

Το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS και με την ολοκλήρωση του, απονέμεται πτυχίο του Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έχει σχεδιαστεί και μορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει με επάρκεια και σε υψηλό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. 

Παρέχει τις σχετικές εξειδικεύσεις των Δομοστατικών, Γεωτεχνικών, Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, τις βέλτιστες πρακτικές της ημεδαπής και αλλοδαπής και τη βιωσιμότητα του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι Καθηγητές

Στο Πολυτεχνικό & Πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου, και θα σε κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να:

 • Προετοιμαστείς πλήρως πάνω στα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών
 • Εμβαθύνεις περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Τα Μαθήματα

Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές μαθημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

 • Ιδιαίτερο: Όσοι θέλετε να προσαρμόζεται το μάθημα αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες
 • Γκρουπ: Όσοι θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση με άλλους φοιτητές-τριες λειτουργεί πιο αποδοτικά
 • Διαδικτυακό: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom, όπου χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας όπως γραφίδα σχεδίασης και διαφάνειες.

Μεθοδολογία και Οργάνωση

Για να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και να πετύχεις στην εξέταση, στο φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις:

 • Λυμένα θέματα διαγωνισμάτων των τελευταίων ετών
 • Σημειώσεις αναλυτικές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη:
  α) Αναλυτική θεωρία, τυπολόγιο και παραδείγματα εξοικείωσης
  β) Λυμένα θέματα εξετάσεων
1ο Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
3ο Εξάμηνο
4ο Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο