ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Δ. ΗΛΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.)

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2002 (Ν. 3027/2002), ως καθολικός διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως).

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί μια μακρά παράδοση δυναμικής παρουσίας της ΣΕΛΕΤΕ στον ακαδημαϊκό χώρο, έχοντας επίσης ουσιαστικά καθιερωθεί ως το μοναδικό θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τεχνικών και επαγγελματικών κυρίως μαθημάτων, που προορίζονται να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Στα σημαντικά βήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ συγκαταλέγονται η περαιτέρω γεωγραφική της επέκταση ανά τη χώρα, η υλοποίηση από το 2005 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύμπραξη με ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και η έγκριση των πρώτων αυτοδύναμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της το 2014.

Σήμερα η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:

  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

     – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
     – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η φιλοσοφία μας

Έχοντας πλήρη εικόνα των απαιτήσεων των καθηγητών, στοχεύουμε στην προσαρμογή των μαθημάτων πάνω στην εξεταστέα ύλη και κυρίως στην εμβάθυνση της μεθοδολογίας με στόχο την κάλυψη συνδυαστικών θεμάτων και ασκήσεων.

Featured author image: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημήτρης Ηλίας

Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π.