ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - 2ο Εξάμηνο

Το μάθημα Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο του Τμήματος Οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ο Ισολογισμός.
 • Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων.
 • Ο Λογιστικός Κύκλος
 • Απαιτήσεις
 • Ενσώματα Πάγια – Αποσβέσεις.

Λυμένες Ασκησεις

Στο πανεπιστημιακό φροντιστήριο του Δημήτρη Ηλία θα βρεις καθηγητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή σου και:

 • Προσαρμόζουν το μάθημα πλήρως πάνω στις απαιτήσεις των διδασκόντων της σχολής, μέσω της επίλυσης θεμάτων των τελευταίων διαγωνισμάτων
 • Μεταδίδουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτούνται και το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Σε προετοιμάζουν για πιθανές παραλλαγές θεμάτων μέσω επίλυσης συνδυαστικών ασκήσεων

Μαθήματα εξ’αποστάσεως

 

Για όσους επιθυμούν μαθήματα εξ’αποστάσεως, είτε γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες είτε λόγω μεγάλης απόστασης, έχουμε εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία τηλεκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε:

 • Χρήση της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom
 • Διαφάνειες, στις οποίες μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά όλο το υλικό των συγγραμμάτων του φροντιστηρίου, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • Γραφίδα σχεδίασης, για καλύτερη κατανόηση πιο σύνθετων σχεδίων και εννοιών